Hồ sơ trực tuyến
ĐĂNG KÝ NGAY

MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

Từ 01/4 đến 20/4/2019
Đăng ký dự thi
Từ 25/6 đến 27/6/2019
Làm thủ tục và tham gia kỳ thi THPT Quốc gia
Ngày 14/7/2019
Công bố kết quả thi THPT Quốc gia
Chậm nhất ngày 21/7/2019
Nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
Từ 01/4/2019 đến 31/8/2019
Nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1
Ngày 04/9/2019
Công bố kết quả xét tuyển đợt 1 và làm thủ tục nhập học
Từ 04/9 đến 31/10/2019
Nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2
Ngày 03/11/2019
Công bố kết quả xét tuyển đợt 2