Lời chào mừng của Hiệu trưởng

Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử của Trường Cao đẳng Giao thông Huế! Xin trân trọng giới thiệu vị trí, chức năng và nhiệm vụ của chúng tôi:

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

       Trường Cao đẳng Giao thông Huế là cơ sở giáo dục đại học công lập tự đảm bảo kinh phí hoạt động, thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, đào tạo từ trình độ cao đẳng trở xuống các ngành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải và các lĩnh vực liên quan khác; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực miền Trung.

NHIỆM VỤ

– Đào tạo lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và sơ cấp nghề trong lĩnh vực giao thông vận tải và các lĩnh vực liên quan khác. Thực hiện các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp.

– Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ, thực hiện dịch vụ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh phù hợp với ngành đào tạo.  Hợp tác với các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước để phát triển các hoạt động liên kết đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ.

– Thực hiện dân chủ, bình đẳng, công khai trong hoạt động đào tạo, khoa học, công nghệ và hoạt động tài chính. Quản lý và xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên đủ về số lượng, đảm bảo yêu cầu về chất lượng.

– Đăng ký, tổ chức triển khai kiểm định chất lượng giáo dục và chịu sự quản lý chất lượng của cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục;

– Tuyển sinh, tổ chức quá trình đào tạo, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy định.

– Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong những người học và trong đội ngũ cán bộ, giảng viên.

– Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài sản theo quy định của pháp luật.

– Phối hợp với các tổ chức, cá nhân và gia đình của người học trong hoạt động giáo dục.

– Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo; chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cán bộ, giảng viên nhà trường.

– Giữ gìn và phát triển những di sản văn hoá dân tộc.

– Thực hiện chế độ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan quản lý các cấp về các hoạt động của trường theo quy định hiện hành.

– Công khai cam kết về chất lượng đào tạo, chất lượng đào tạo thực tế, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính hàng năm của trường.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Close Menu